Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Kujawsko - pomorskie centrum aktywizacji zawodowej

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa kujawsko  - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (jedynie osoby  bierne zawodowo) do udziału w projekcie KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODWOWEJ organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

W ramach realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób (w tym min. 36 kobiet) w wieku 18-29 lat z grupy: osoby bierne zawodowo (nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne), w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursu w Poddziałaniu 1.3.1.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze woj. kujawsko - pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (w przypadku imigrantów i reemigrantów ww. kryterium nie będzie miało zastosowania) oraz w co najmniej:

- 50% (30 osób) to osoby o niskich kwalifikacjach;

- 30% (18 osób) to osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze (tj. Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław, Świecie, Brodnica);

- 80% (48 osób) to osoby bierne zawodowe, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET.

 

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

· doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika,

· opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

· szkolenie zawodowe wynikające z IPD, (do wyboru)

* prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy

* szkolenie kończące się uzyskaniem kwalifikacji w zawodach deficytowych w woj. kujawsko-pomorskim (https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/kujawsko-pomorskie/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_kujawsko-pomorskie_2019_kujawsko-pomorskie.pdf·

3-miesięczne płatne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem,

· pośrednictwo pracy.

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz os. niepełnosprawne.

 

ASISE zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

 

  • Ukończone 21 lat i posiadanie  prawa jazdy kat. B (uczestnicy kursu kat. C, KWP),
  • Ukończone 18 lat pozostałe szkolenia
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Zapewniamy:

  • Stypendium szkoleniowe - 6,89 zł/ godzinę szkolenia,
  • Catering,
  • Opłacamy egzaminy państwowe,
  • Zwrot kosztów dojazdu,
  • Badania lekarskie,
  • Stypendium stażowe – 1033,68zł netto,
  • Ubezpieczenie NNW.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Chęć uczestnictwa w projekcie prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zgłaszać osobiście do biura projektu,

 
Biuro projektu - uwaga zmiana adresu biura
Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych
ul. Młynarska 1A/3,

 

87-800 Włocławek
tel. 815324632

 

w związku z brakami kadrowymi prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na spotkanie

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek od g. 10.00 do g. 16.00

 

 

REGULAMIN PROJEKTU

załącznik nr 1 - formularz zgoszeniowy

załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu wymagań grupy docelowej projektu

załącznik nr 3 - wniosek o zwrot kosztów dojazdu

 

Osoby bierne zawodowo zobowiązane są dostarczyć zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zaświadczenia są ważne przez 30 dni od dnia ich wydania.

wzór druku US-7 - uzupeniony.pdf 

wzór druku US-7 - do wydruku.pdf

 

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu  jest wyższa atrakcyjność zawodowa na rynku pracy wśród 60 os. młodych biernych zawodowo, do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Cel chcemy osiągnąć poprzez zastosowanie następujących instrumentów wsparcia w ramach projektu: indywidualnego doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, 3 – miesięcznych staży zawodowych, pośrednictwa pracy.

 

OKRES REALIZACJI: 01.08.2020 – 30.06.2022

 

PLANOWANE EFEKTY

efektywność zatrudnieniowa:

a) dla osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, na poziomie co najmniej 42%,

b) dla osób niekwalifikujących się do żadnych z w/w grup na poziomie co najmniej  57%.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU, WKŁAD EFS

Wartość projektu wynosi: 828 893,02 zł

Dofinansowanie projektu 787 448,36 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego:  761 698,80 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rozeznanie rynku na usługę pośrednictwa pracy dla 5 osób Grudziądz- 29.04.2022r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogramy udzielania wsparcia będą aktualizowane po ustaleniu terminów spotkań z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy dla poszczególnych osób zakwalifikowanych do projektu oraz po ustaleniu terminu rozpoczęcia szkoleń zawodowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAMY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zad. 1 - identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe

harmonogram - zad 1 gr 2

harmonogram - zad 1 gr 3

harmonogram - zad 1 gr 4

harmonogram - zad 1 gr 5

 

zad. 2 - szkolenia zawodowe

 

 

zad. 3 - 3 - miesięczne staże zawodowe

 

zad. 4 - pośrednictwo pracy

harmonogram - zad 4 gr 1

 

Aktualności

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

 

UWAGA!

Rusza rekrutacja w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsza praca”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


Rusza rekrutacja w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy

Czytaj więcej...