Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Nowa ścieżka kariery - woj. kujawsko - pomorskie

 

                                             

 

 

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa kujawsko  - pomorskiego w wieku 15-29 lat, osoby bierne zawodowo do udziału w projekcie „NOWA ŚCIEŻKA KARIERY”.

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące woj. kujawsko - pomorskie (Preferowane osoby zamieszkujące miasta: Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław), które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

  • Nie pracują (tj. są bierne zawodowo),
  • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
  • Nie szkolą się.

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

· doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika,

· opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

· szkolenie zawodowe wynikające z IPD, (katalog otwarty, szkolenia z zakresu zawodów deficytowych lub zgodnie z zapotrzebowaniami przedsiębiorców)

· 3-miesięczne płatne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem,

· pośrednictwo pracy.

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz os. niepełnosprawne.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

Zapewniamy:

Stypendium szkoleniowe

Catering,

Zwrot kosztów dojazdu,

Badania lekarskie,

Stypendium stażowe

Ubezpieczenie NNW.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy zobowiązane są dostarczyć zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne zobowiązane są dostarczyć zaświadczenia z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu.

Zaświadczenia są ważne przez 30 dni od dnia ich wydania.

 

wzór podania o wydanie zaśwadczenia do ZUS

 

Celem głównym projektu  jest wyższa atrakcyjność zawodowa na rynku pracy wśród 60 os. młodych (35K/25M) biernych zawodowo, do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Cel chcemy osiągnąć poprzez zastosowanie następujących instrumentów wsparcia w ramach projektu: indywidualnego doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, 3 – miesięcznych staży zawodowych, pośrednictwa pracy.

 

OKRES REALIZACJI: 01.07.2020 – 30.06.2020

 

PLANOWANE EFEKTY

efektywność zatrudnieniowa:

a) dla osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, na poziomie co najmniej 42%,

b) dla osób niekwalifikujących się do żadnych z w/w grup na poziomie co najmniej  57%. 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU, WKŁAD EFS

Wartość projektu wynosi: 854 460,38 zł

Dofinansowanie projektu 811 737,36 zł. w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego:  720 139,21 zł.

 

Lider projektu:

KAMEA Paweł Kozarzewski,  ul. Tomasza Zana 13/29,  20-601 Lublin

Partner:

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno–Edukacyjnych, ul. Narutowicza 61,

20-016 Lublin

 

Aktualności

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

 

UWAGA!

Rusza rekrutacja w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsza praca”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


Rusza rekrutacja w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy

Czytaj więcej...