Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Kujawsko - pomorskie centrum aktywizacji zawodowej

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa kujawsko  - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (jedynie osoby  bierne zawodowo) do udziału w projekcie KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODWOWEJ organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Czytaj więcej...

ZAWODOWCY - WOJ. WIELKOPOLSKIE

 

 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA:
1.PRAWO JAZDY KAT. C, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA 
2.SPAWACZ MAG 135
 
Zapraszamy do udziału w projekcie "Zawodowcy" osoby w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na terenie woj. wielkopolskiego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Czytaj więcej...

NOWE MOŻLIWOŚCI – LEPSZA PRACA – woj. mazowieckie

BEZPŁATNE SZKOLENIA:

  1. PRAWO JAZDY KAT. C, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA Z UPRAWNIENIAMI DO OBSŁUGI HDS
  2. SPAWACZ MAG 135 I TIG 141

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowe możliwości – lepsza praca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Czytaj więcej...

GOTOWI NA ZMIANY - woj. kujawsko-pomorskie

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie "Gotowi na zmiany" osoby w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na terenie woj. kujawsko-pomorskiego pracujące, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub które zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

Projekt pt. „Gotowi na zmiany” realizowany jest przez KAMEA Paweł Kozarzewski w partnerstwie z Akademickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno–Edukacyjnych. na terenie województwa kujawsko - pomorskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałanie 8.2.2  Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Czytaj więcej...

OTWARTE ŚCIEŻKI KARIERY - woj. kujawsko-pomorskie

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa kujawsko  - pomorskiego w wieku 15-29 lat, osoby  bierne zawodowo do udziału w projekcie „OTWARTA ŚCIEŻKA KARIERY” organizowanym w partnerstwie przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące woj. kujawsko - pomorskie (Preferowane osoby zamieszkujące miasta: Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław), które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 

  • Nie pracują (tj. są bierne zawodowo),
  • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
  • Nie szkolą się.

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

· doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika,

· opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

· szkolenie zawodowe wynikające z IPD, (katalog otwarty, szkolenia z zakresu zawodów deficytowych lub zgodnie z zapotrzebowaniami przedsiębiorców)

· 3-miesięczne płatne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem,

· pośrednictwo pracy.

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz os. niepełnosprawne.

Czytaj więcej...

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA OSÓB MŁODYCH - woj. kujawsko-pomorskie

 

 

 

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa kujawsko  - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo -  jedynie osoby  bierne zawodowo do udziału w projekcie PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA OSÓB MŁODYCH organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat zamieszkujące woj. kujawsko - pomorskie (w tym 18 osób zamieszkujących miasta: Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław, Świecie, Brodnica oraz 42 osoby zamieszkujące pozostałe miejscowości w województwie), które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

  • Nie pracują (tj. są bierni zawodowo),
  • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
  • Nie szkolą się.

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

· doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika,

· opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

· szkolenie zawodowe wynikające z IPD, (do wyboru)

* prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy

* kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141

· 3-miesięczne płatne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem,

· pośrednictwo pracy.

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz os. niepełnosprawne.

 

Czytaj więcej...

SIŁA KWALIFIKACJI - woj. kujawsko-pomorskie - outplacement

Zapraszamy osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy do udziału w projekcie „Siła kwalifikacji” organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego  2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie. Wsparcie udzielone w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich.
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa kujawsko - pomorskiego oraz kwalifikują się do jednej z poniższych grup:
 
 - osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 - osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 
W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
 
1. Indywidualne Doradztwo Zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania- 3 godz./osobę,
 
2. Szkolenie zawodowe do wyboru:
 
- prawo jazdy kat. C-50 godz., C+E-45 godz. oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona- 140 godz.
 
- spawacz MAG 135 i TIG 141 - 238 godz. 
 
 włącznie ze zdobyciem doświadczenia zawodowego oraz nabyciem umiejętności poruszania się po rynku pracy.
 
4. 3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem – stypendium stażowe - 1289,84 brutto/mies.  Zapewniamy ubezpieczenie NNW podczas szkoleń i stażu.
 
5. Indywidualne pośrednictwo pracy- 3godz./osobę
 

Czytaj więcej...

Aktualności

UWAGA!

Rusza rekrutacja w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsza praca”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


Rusza rekrutacja w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy

Czytaj więcej...