Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

.

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych uzyskało subwencje finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR SA

LUBELSZCZYZNA KWALIFIKACJI - WOJ. LUBELSKIE