Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

AKTYWNE ŚWIĘTOKRZYSKIE - woj. świętokrzyskie

          

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia z terenu woj. świętokrzyskiego, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne) do udziału w projekcie "Aktywne Świętokrzyskie" organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych.  Projekt realizowany jest Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020,  Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia (żadna umowa nie wchodzi w grę):

- bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy (I lub II profil pomocy)

- bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy

- bierne zawodowo (osoby niepracujące które nie poszukują pracy)

- które ukończyły 30 lat

- zamieszkujące na terenie woj. świętokrzyskiego

 

które należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

- kobiety

- osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku)

- osoby o niskich kwalifikacjach  ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne - Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

- osoby po 50 roku życia

 

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

1. Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania - 4 godz./osobę

2. szkolenie zawodowe:

- prawo jazdy kat C, C+E oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona 235 godz. wraz ze szkoleniem ICT szkolenie z rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców. Umiejętność obsługi komputera, Internetu, poczty elektronicznej oraz narzędzi i  oprogramowań branżowych potrzebnych w pracy kierowcy zawodowego 16 godz.

3.  3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem - wynagrodzenie - 1289,84 brutto/mies.

4. pośrednictwo pracy - 4 godz./osobę

 

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

 •  Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 •  Wykształcenie co najmniej podstawowe,
 •  brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy

 

 • Zapewniamy:
 •  Stypendium szkoleniowe - 8,6 zł /godz. szkolenia (brutto)
 •  Catering (obiad , przerwa kawowa)
 •  Opłacamy egzaminy państwowe,
 •  Zwrot kosztów dojazdu - do max. 400 zł
 •  Badania lekarskie.
 •  stypendium stażowe
 •  ubezpieczenie NNW
 •  

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Wszelkie pytania proszę zadawać drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro Projektu:

Aktywne Świętokrzyskie

ul. Kwiatkowskiego 4 

27-200 Starachowice

(budynek ZDZ)

siedziba OSK El-Trans

tel. 600-733-715

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rekrutacja trwa od sierpnia 2018 roku  w sposób ciągły do zebrania wszystkich grup.

formularz zgłoszeniowy 

W celu weryfikacji statutu osoby biernej lub bezrobotnej pracy prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie figurowaniu w ewidencji jako osoba zgłoszona z tytułu zatrudnienia na dzień składania formularza zgłoszeniowego. 

regulamin projektu

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 60 osób niepracujących powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego.
Cel główny zostanie osiągnięty dzięki zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego wsparcia w ramach zaplanowanych w projekcie działań i w sposób bezpośredni przyczyni się do podjęcia zatrudnienia przez uczestników projektu.

Cel chcemy osiągnąć poprzez zastosowanie następujących instrumentów wsparcia w ramach projektu: indywidualnego doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, 3 – miesięcznych staży zawodowych, pośrednictwa pracy.

 

PLANOWANE EFEKTY

efektywność zatrudnieniowa:

a) dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 33%,

b) dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 38 %,

c) dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35 %

d) dla osób w wieku 50 lat i więcej 33%

e) dla osób sprawujących opiekę nad osobą zależną oraz powracających na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki 33%

f) dla kobiet 39 %

 

WARTOŚĆ PROJEKTU, WKŁAD EFS

Wartość projektu wynosi: 1 115 443,01 zł

 

w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 948 126,56 zł

 

Szczegółowe harmonogramy wsparcia zostaną dodane po ustaleniu terminów spotkań z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy dla poszczególnych osób zakwalifikowanych do projektu oraz po ustaleniu terminu rozpoczęcia szkoleń zawodowych.

 

Aktualności

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

 

UWAGA!

Rusza rekrutacja w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsza praca”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


Rusza rekrutacja w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy

Czytaj więcej...