Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA OSÓB MŁODYCH - woj. kujawsko-pomorskie

 

 

 

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa kujawsko  - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo -  jedynie osoby  bierne zawodowo do udziału w projekcie PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA OSÓB MŁODYCH organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat zamieszkujące woj. kujawsko - pomorskie (w tym 18 osób zamieszkujących miasta: Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław, Świecie, Brodnica oraz 42 osoby zamieszkujące pozostałe miejscowości w województwie), które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 • Nie pracują (tj. są bierni zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się.

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

· doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika,

· opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

· szkolenie zawodowe wynikające z IPD, (do wyboru)

* prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy

* kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141

· 3-miesięczne płatne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem,

· pośrednictwo pracy.

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz os. niepełnosprawne.

 

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

 

 • Ukończone 21 lat i posiadanie  prawa jazdy kat. B (uczestnicy kursu kat. C, KW),
 • Ukończone 18 lat (uczestnicy kursu spawania metodą MAG 135, TIG 141),
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe - 6,78 zł/ godzinę szkolenia,
 • Catering,
 • Opłacamy egzaminy państwowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Badania lekarskie,
 • Stypendium stażowe – 1017,40 zł netto,
 • Ubezpieczenie NNW.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Chęć uczestnictwa w projekcie prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zgłaszać osobiście do biura projektu, które mieści się w Bydgoszczy,

na ulicy Fordońskiej 353 pok. 34. tel. 537 824 632

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek od g. 8.00 do g. 16.00

czwartek od g. 10.00 do g. 18.00

w związku z brakami kadrowymi prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na spotkanie

 

Regulamin projektu 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy zobowiązane są dostarczyć zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne zobowiązane są dostarczyć zaświadczenia z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu.

Zaświadczenia są ważne przez 30 dni od dnia ich wydania.

 

wzór podania o wydanie zaśwadczenia do ZUS

 

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu  jest wyższa atrakcyjność zawodowa na rynku pracy wśród 60 os. młodych (6K/54M) biernych zawodowo, do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Cel chcemy osiągnąć poprzez zastosowanie następujących instrumentów wsparcia w ramach projektu: indywidualnego doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, 3 – miesięcznych staży zawodowych, pośrednictwa pracy.

 

OKRES REALIZACJI: 01.09.2019 – 31.08.2020

 

PLANOWANE EFEKTY

efektywność zatrudnieniowa:

a) dla osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, na poziomie co najmniej 42%,

b) dla osób niekwalifikujących się do żadnych z w/w grup na poziomie co najmniej  57%.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU, WKŁAD EFS

Wartość projektu wynosi: 857 481,30 zł

Dofinansowanie projektu 814 607,23 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego:  722 685,24 zł.

 

Harmonogramy udzielania wsparcia będą aktualizowane po ustaleniu terminów spotkań z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy dla poszczególnych osób zakwalifikowanych do projektu oraz po ustaleniu terminu rozpoczęcia szkoleń zawodowych.

Unia Europejska

Polityka prywatności