Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

ŁÓDZKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – woj. łódzkie

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA

 

 BEZPŁATNE SZKOLENIA:

KIEROWCA KAT. C, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

OPIEKUN OS. STARSZEJ – SIOSTRA PCK

Zapraszamy do udziału w projekcie „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

UWAGA! REKRUTACJA TRWA, ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

SZKOLENIA W ŁODZI: 535-497-461

SZKOLENIA W OPOCZNIE: 603-609-306, 603-495-253

 

Zapraszamy osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. łódzkiego (w jednym z następujących powiatów: tomaszowski, opoczyński, g. Piotrków Trybunalski, łódzki wschodni, pabianicki, zduńsko-wolski, g. Łódź), w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne - tj. osoby, które pozostają bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby o niskich kwalifikacjach – tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie: bez wykształcenia oraz z wykształceniem: podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym(kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniejlub zasadniczej zawodowej).

Spośród osób bezrobotnych, uczestnikami projektu mogą zostać zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i osoby bezrobotne niezarejestrowane.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

1. IDENTYFIKACJA POTRZEB wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) – 4 godz. dla 1 osoby, łącznie dla 78 osób.

2. SZKOLENIA ZAWODOWE DO WYBORU:

  • SZKOLENIE PRAWO JAZDY KAT. C (50 GODZIN), KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA NA PRZEWÓZ RZECZY (140 GODZIN)  WRAZ Z EGZAMINAMI – 3 grupy szkoleniowe, łącznie dla 39 osób,
  • SZKOLENIE OPIEKUN OSOBY STARSZEJ – SIOSTRA PCK (100 GODZIN) WRAZ Z EGZAMINAMI – 3 grupy szkoleniowe, łącznie dla 39 osób.

3. 3-MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE – dla 63 osób.

4. POŚREDNICTWO PRACY -  4 godz. dla 1 osoby, łącznie dla 78 osób.

ZAPEWNIAMY

1. Stypendium szkoleniowe – 6,78 zł netto za 1 godz. szkolenia:

  • SZKOLENIE PRAWO JAZDY KAT. C, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA NA PRZEWÓZ RZECZY – 1 288,20 zł netto
  • SZKOLENIE OPIEKUN OSOBY STARSZEJ – SIOSTRA PCK – 678,00 zł netto

2. Opłacamy egzaminy

3. Wyżywienie (obiad) podczas szkoleń

4. Badania lekarskie przed rozpoczęciem szkoleń

5. Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń i stażu zawodowego

6. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie Kierowca (do 400,00 zł dla 1 osoby), zwrot kosztów dojazdu na szkolenie Opiekun os. starszej – siostra PCK (do 130,00 zł dla 1 osoby)

7. Stypendium stażowe dla uczestników w wysokości 1 017,40 zł netto miesięcznie

8. Zwrot kosztów dojazdu na staż (do 100 zł dla 1 osoby na miesiąc)Szczegóły wsparcia oraz obowiązki Uczestnika projektu zawarte są w Regulaminie projektu.

Szczegóły wsparcia oraz obowiązki Uczestnika projektu zawarte są w Regulaminie projektu.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGULAMIN PROJEKTU

ANEKSY nr 1, 2 DO REGULAMINU PROJEKTU

Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu

Aneks nr 3 do Regulaminu Projektu


Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Rekrutacja trwa od 10.2019 r., w sposób ciągły do zebrania wszystkich uczestników plus min. 20% na liście rezerwowej. 

Chęć uczestnictwa w projekcie i wszelkie pytania proszę zadawać drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie tel. : 535 - 497 - 461, 81 532 46 32

formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć (osobiście lub listownie) do biura projektu:
 
UWAGA ! ZMIANA LOKALIZACJI BIURA PROJEKTU!
Z dniem 09.12.2019 r. biuro projektu zostaje przeniesione do Konstantynowa Łódzkiego:
ul. Łaska 2 ( I piętro), 95-050 Konstantynów Łódzki
tel. 535-497-461
czynne od 9.00 do 15.00
Dodatkowy punkt obsługi osób z niepełnosprawnościami mieści się na parterze, bez barier architektonicznych.
 

W celu weryfikacji statutu osoby biernej lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie figurowaniu w ewidencji jako osoba zgłoszona z tytułu zatrudnienia na dzień składania formularza zgłoszeniowego.

Wymagania dodatkowe umożliwiające wzięcie udziału w poszczególnych szkoleniach:

Dla szkolenia Kierowca przewozu rzeczy - prawo jazdy kat. C kwalifikacji wstępnej przyspieszonej: posiadanie prawa jazdy kat. B od minimum 2 lat, brak przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego.

Dla szkolenia Opiekun osoby starszej – siostra PCK: brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ww. zawodu.

Opłacamy badania lekarskiego stwierdzające brak przeciwskazań/ ich istnienie do przystąpienia do szkoleń.

CELE PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 78 osób bezrobotnych i biernych zawodowo stanowiących grupę docelową projektu, osiągnięte poprzez zdobycie kwalifikacji lub kompetencji niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych z ich predyspozycjami i zapotrzebowaniem r. pracy (kierowca przewozu rzeczy, opiekun os. starszej lub innych wynikających z IPD) oraz poprzez pozostałe działania aktywizujące (IPD, staże zaw., pośr. pracy) w okresie realizacji projektu, tj. 01.10.2019 - 31.12.2020 r.

PLANOWANE EFEKTY:

Osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – na poziomie co najmniej 45%.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 920 798,03 ZŁ

DOFINANSOWANIE:  828 718,22 ZŁ, W TYM WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 782 678,32 ZŁ

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! ZAPRASZAMY!

Harmonogramy udzielania wsparcia będą aktualizowane po ustaleniu terminów spotkań z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy dla poszczególnych osób zakwalifikowanych
do projektu oraz po ustaleniu terminu rozpoczęcia szkoleń zawodowych.

 

HARMONOGRAMY:

 

HARMONOGRAM IDENTYFIKACJA POTRZEB Z OPRACOWANIEM IPD CZ.1

HARMONOGRAM IDENTYFIKACJA POTRZEB Z OPRACOWANIEM IPD CZ.2 AKTUALIZACJA

HARMONOGRAM SZKOLENIE PRAWO JAZDY GR. 1 - wersja nieaktualna

HARMONOGRAM SZKOLENIE PRAWO JAZDY GR. 1 AKTUALIZACJA W ZW. Z COVID 19

HARMONOGRAM IDENTYFIKACJA POTRZEB Z OPRACOWANIEM IPD CZ.3 - wersja nieaktualna

HARMONOGRAM_IDENTYFIKACJA POTRZEB Z OPRACOWANIEM IPD CZ.3 AKTUALIZACJA

HARMONOGRAM SZKOLENIE PRAWO JAZDY GR. 2

HARMONOGRAM_IDENTYFIKACJA POTRZEB Z OPRACOWANIEM IPD CZ. 4- WERSJA NIEAKTUALNA

HARMONOGRAM IDENTYFIKACJA POTRZEB Z OPRACOWANIEM IPD CZ. 4 - AKTUALIZACJA 14 OS.
HARMONOGRAM SZKOLENIE OPIEKUN OS. STARSZEJ - SIOSTRA PCK GR. 1

HARMONOGRAM STAŻ ZAWODOWY - AKTUALIZACJA

HARMONOGRAM IDENTYFIKCJA POTRZEB Z OPRACOWANIEM IPD CZ. 5

HARMONOGRAM PRAWO JAZDY GR. 3 AKTUALIZACJA

HARMONOGRAM POŚREDNICTWO PRACY CZ. 1- WERSJA NIEAKTUALNA

HARMONOGRAM POŚREDNCITWO PRACY_CZ_1_AKTUALIZACJA

HARMONOGRAM POŚREDNICTWO PRACY CZ. 2 - WERSJA NIEAKTUALNA

HARMONOGRAM POŚREDNICTWO PRACY CZ. 2_AKTUALIZACJA

HARMONOGRAM POŚREDNICTWO PRACY CZ. 3 - WERSJA NIEAKTUALNA

HARMONOGRAM POŚREDNICTWO PRACY CZ_3_AKTUALIZACJA

HARMONOGRAM IDENTYFIKACJA POTRZEB WRAZ Z IPD CZ. 6

HARMONOGRAM SZKOLENIA OPIEKUN OS. STARSZEJ -SIOSTR PCK - GR. 2

HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY CZ.4 - WERSJA NIEAKTUALNA

HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY CZ_4_AKTUALIZACJA

HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY CZ. 5 - WERSJA NIEAKTUALNA

HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY CZ_5_AKTUALIZACJA

HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY CZ. 6

HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY CZ.7 - WERSJA NIEAKTUALNA

HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY CZ. 7_AKTUALIZACJA

HARMONOGRAM IDENTYFIKACJA POTRZEB WRAZ Z IPD_CZ_7 - WERSJA NIEAKTUALNA

HARMONOGRAM IDENTYFIKACJA POTRZEB WRAZ Z IPD CZ. 7 - AKTUALIZACJA

HARMONOGRAM IDENTYFIKACJA POTRZEB WRAZ Z IPD CZ. 8 - AKTUALIZACJA

files HARMONOGRAM SZKOLENIA KWP GR. 4- wersja nieaktualna

files HARMONOGRAM SZKOLENIA PRAWO JAZDY KAT. C GR. 4- wersja nieaktualna

files HARMONOGRAM SZKOLENIA PRAWO JAZDY KAT. C GR. 4 AKTUALIZACJA

files HARMONOGRAM SZKOLENIA KWP GR. 4 AKTUALIZACJA

files HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY CZ. 8 - wersja nieaktualna

files HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY CZ. 8 - AKTUALIZACJA

files HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY CZ. 9 - wersja nieaktualna

files HARMONOGRAM POŚREDNCITWA PRACY CZ. 9 AKTUALIZACJA

files HARMONOGRAM POŚREDNICTWO PRACY CZ. 10- wersja nieaktualna

files HARMONOGRAM POŚREDNICTWO PRACY CZ. 10 AKTUALIZACJA

Aktualności

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

 

UWAGA!

Rusza rekrutacja w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsza praca”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


Rusza rekrutacja w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy

Czytaj więcej...