Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

ŁÓDZKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – WOJ. ŁÓDZKIE

 

 

 BEZPŁATNE SZKOLENIA:

KIEROWCA KAT. C, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

OPIEKUN OS. STARSZEJ – SIOSTRA PCK

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Zapraszamy osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. łódzkiego (w jednym z następujących powiatów: tomaszowski, opoczyński, g. Piotrków Trybunalski, łódzki wschodni, pabianicki, zduńsko-wolski, g. Łódź), w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby w wieku 50 lat i więcej,

- osoby długotrwale bezrobotne - tj. osoby, które pozostają bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnością,

- osoby o niskich kwalifikacjach – tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie: bez wykształcenia oraz z wykształceniem: podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym(kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniejlub zasadniczej zawodowej).

Spośród osób bezrobotnych, uczestnikami projektu mogą zostać zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i osoby bezrobotne niezarejestrowane.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 

1. IDENTYFIKACJA POTRZEBwraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) – 4 godz. dla 1 osoby, łącznie dla 78 osób.
2. SZKOLENIA ZAWODOWE DO WYBORU:
- SZKOLENIE PRAWO JAZDY KAT. C (50 GODZIN), KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA NA PRZEWÓZ RZECZY (140 GODZIN)  WRAZ Z EGZAMINAMI – 3 grupy szkoleniowe, łącznie dla 39 osób,
- SZKOLENIE OPIEKUN OSOBY STARSZEJ – SIOSTRA PCK (100 GODZIN) WRAZ Z EGZAMINAMI – 3 grupy szkoleniowe, łącznie dla 39 osób.
3. MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE – dla 63 osób.
4. POŚREDNICTWO PRACY -  4 godz. dla 1 osoby, łącznie dla 78 osób.

 

ZAPEWNIAMY

1. Stypendium szkoleniowe – 6,78 zł netto za 1 godz. szkolenia:
SZKOLENIE PRAWO JAZDY KAT. C, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA NA PRZEWÓZ RZECZY –1 288,20 zł netto
SZKOLENIE OPIEKUN OSOBY STARSZEJ – SIOSTRA PCK– 678,00 zł netto
2. Opłacamy egzaminy
3. Wyżywienie (obiad) podczas szkoleń
4. Badania lekarskie przed rozpoczęciem szkoleń
5. Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń i stażu zawodowego
6. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie Kierowca (do 400,00 zł dla 1 osoby), zwrot kosztów dojazdu na szkolenie Opiekun os. starszej – siostra PCK (do 130,00 zł dla 1 osoby)
7. Stypendium stażowe dla uczestników w wysokości 1 017,40 zł netto miesięcznie
8. Zwrot kosztów dojazdu na staż (do 100 zł dla 1 osoby na miesiąc)Szczegóły wsparcia oraz obowiązki Uczestnika projektu zawarte są w Regulaminie projektu.

Szczegóły wsparcia oraz obowiązki Uczestnika projektu zawarte są w Regulaminie projektu.

Regulamin konkursu. 

Formularz zgłoszeniowy

 

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Rekrutacja trwa od 10.2019 r., w sposób ciągły do zebrania wszystkich uczestników plus min. 20% na liście rezerwowej. 

Chęć uczestnictwa w projekcie i wszelkie pytania proszę zadawać drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. to siedziby głównej: 81 532 46 32, 535 497 461

adres biura projektu:

 

W celu weryfikacji statutu osoby biernej lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie figurowaniu w ewidencji jako osoba zgłoszona z tytułu zatrudnienia na dzień składania formularza zgłoszeniowego.

Wymagania dodatkowe umożliwiające wzięcie udziału w poszczególnych szkoleniach:

Dla szkolenia Kierowca przewozu rzeczy - prawo jazdy kat. C kwalifikacji wstępnej przyspieszonej: posiadanie prawa jazdy kat. B od minimum 2 lat, brak przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego.

Dla szkolenia Opiekun osoby starszej – siostra PCK: brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ww. zawodu.

Opłacamy badania lekarskiego stwierdzające brak przeciwskazań/ ich istnienie do przystąpienia do szkoleń.

 

CELE PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 78 osób bezrobotnych i biernych zawodowo stanowiących grupę docelową projektu, osiągnięte poprzez zdobycie kwalifikacji lub kompetencji niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych z ich predyspozycjami i zapotrzebowaniem r. pracy (kierowca przewozu rzeczy, opiekun os. starszej lub innych wynikających z IPD) oraz poprzez pozostałe działania aktywizujące (IPD, staże zaw., pośr. pracy) w okresie realizacji projektu, tj. 01.10.2019-31.12.2020 r.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób
 z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – na poziomie co najmniej 45%.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 920 798,03 ZŁ

DOFINANSOWANIE:  828 718,22 ZŁ, W TYM WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 782 678,32 ZŁ

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! ZAPRASZAMY!

 

Harmonogramy udzielania wsparcia będą aktualizowane po ustaleniu terminów spotkań z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy dla poszczególnych osób zakwalifikowanych
do projektu oraz po ustaleniu terminu rozpoczęcia szkoleń zawodowych.

Aktualności

BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy


Czytaj więcej...