Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademicie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 61, 20–016 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179348, NIP: 71228832136, REGON: 432680902

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem Danych pod adresem e-mail: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia i Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu przez Państwo Polskie do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, do którego udziału realizowana jest rekrutacja dotycząca Pani/Pana osoby. Administrator poinformuje o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym na swojej stronie internetowej http://www.szkolenia.asise.pl

 Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów z Akademickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych przetwarzają dane im powierzone.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Ma Pani/Pan prawo do:

  • - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
  •  - wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
Unia Europejska

Aktualne projekty

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleniową

Dowiedz się więcej

Polityka prywatności